Properes

05/06/2014 - 31/08/2014
Exposició: "Earth Observation: Un món per ser sensat"

Històric

Exposició: "Earth Observation: Un món per ser sensat"

Del 05/06/2014 al 31/08/2014

Inauguració: 5 de Juny del 2014 a les 13h
Dia Internacional del Medi Ambient
Nou Edifici ICTA/ICP

Si l’observació de la Terra representa una visió externa de la realitat, l’art del segle XX es defineix per la seva ambigüitat, pel seu caràcter inacabat i obert a totes les interpretacions. En la mostra eARTh Observation es proposa una interpretació d’un recull d’obres d’art del segle XX i el diàleg amb imatges d’observació de la Terra, captades pels sensors aerotransportatsen les franges de l’espectre del visible, l'infraroig proper, o de satèl.lits òptics i radar el tèrmic, ambdós processats per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Les imatges que aquí es mostren, no han estat manipulades per tal de cercar la similitud formal amb les obres d’art. Més enllà, de coincidències formals, estètiques o cromàtiques, es cerca un diàleg de continguts i de sensacions, en el qual el punt de vista de l’observador és fonamental. La iniciativa va sorgir des de l’àrea d’Observació de la Terra de l’IGCG. La celebració el dia 5 de juny del dia Internacional del Medi Ambient, així com les activitats que li són pròpies a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i la Coordinació de la Titulació de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències,varen convergir, a iniciativa d’ICTA, per tal que aquesta mostra es pogués exposar tot coincidint amb l’inici de l’activitat de l’ICTA i de l’ICP al nou edificiICTA-ICP de la UAB.

A l’exposició eARThObervation es mostren diferents àmbits d’ús de l’observació de la Terra. Els fenòmens en els entorns urbans, com l’illa de calor o el comportament tèrmic de la ciutat queden representats en aquesta mostra. L’agricultura i el medi forestal pren també el seu paper, el vigor de la vegetació en molt alta resolució, els incendis forestals, o la caracterització de sols en alta muntanya en són un bon exemple. L’ICGC ha treballat també en l’àmbit de la geologia i la geomorfologia, els treballs de suport al programa nacional d’investigació a l’ Antàrtica es mostren en dues de les imatges de la mostra. Les imatges processades satèl.lit ens ofereixen una visió de grans cobertures, tant per la producció cartogràfica, com per a l’anàlisi de moviments del terreny, per tal de completar-ne l’exposició.

ICTA i ICGC han iniciat, la seva col.laboració en l’àmbit de la recerca i el desenvolupament d’utilitats ambientals a partir de l’observació de la Terra i en particular dels sensors hiperespectrals de l’ICGC. Aquest marc de treball, que intenta traccionar el coneixement, la recerca i els actius d'ambdues institucions per generar una millor informació medi ambiental, té en aquesta mostra una component de divulgació, visualització i reflexió, en vers el medi natural i urbà, des del punt de vista que ens ofereixen les imatges d'Observació de la Terra.

Més informació

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats