Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 What explains public support for climate policies? A review of empirical and experimental studies[disponible en anglès]

2015 Socially sustainable degrowth as a social–ecological transformation: repoliticizing sustainability[disponible en anglès]

2015 Bolivia set to violate its protected areas[disponible en anglès]

2015 What if solar energy becomes really cheap? A thought experiment on environmental problem shifting[disponible en anglès]

Evolution of ecosystem services in a Mediterranean cultural landscape: Doñana case study, Spain (1956-2006).

2011, Biodiversity - Pàgines 27-46

Autors de l'ICTA:
Erik N. Gómez-Baggethun

Tots els autors:
Erik Gómez-Baggethun, Berta Martín-López, Pedro L. Lomas, Pedro Zorrilla and Carlos Montes

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats