Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 What explains public support for climate policies? A review of empirical and experimental studies[disponible en anglès]

2015 Socially sustainable degrowth as a social–ecological transformation: repoliticizing sustainability[disponible en anglès]

2015 Bolivia set to violate its protected areas[disponible en anglès]

2015 What if solar energy becomes really cheap? A thought experiment on environmental problem shifting[disponible en anglès]

What Defines Quality of Life? The Gap Between Public Policies and Locally Defined Indicators Among Residents of Kodagu, Karnataka (India)

2014, Social Indicators Research - número/volum 115 - Pàgines 441-456

Autors de l'ICTA:
Pere Ariza-Montobbio, Erik N. Gómez-Baggethun, Victoria Reyes-García, Francisco Zorondo-Rodríguez

Tots els autors:
Francisco Zorondo-Rodríguez, Erik Gómez-Baggethun, Kathryn Demps, Pere Ariza-Montobbio, Claude García, Victoria Reyes-García

Abstract
Social Indicators Research

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats