Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 The commodification of nature and socio-environmental resistance in Ecuador: an inventory of accumulation by dispossession cases, 1980-2013[disponible en anglès]

2015 Environmental Impact of Public Charging Facilities for Electric Two-Wheelers[disponible en anglès]

2015 Shifts in indigenous culture relate to forest tree diversity: A case study from the Tsimane’, Bolivian Amazon[disponible en anglès]

2015 Mismatches between ecosystem services supply and demand in urban areas: A quantitative assessment in five European cities[disponible en anglès]

Survey of deep-dwelling red coral (Corallium rubrum) populations at Cap de Creus (NW Mediterranean)

2008, MARINE BIOLOGY - número/volum 154 - Pàgines 533-545 - DOI null

Autors de l'ICTA:
Sergio Rossi

Tots els autors:
Rossi S (Rossi, Sergio), Tsounis G (Tsounis, Georgios), Orejas C (Orejas, Covadonga), Padron T (Padron, Tirma), Gili JM (Gili, Josep-Maria), Bramanti L (Bramanti, Lorenzo), Teixido N (Teixido, Nuria), Gutt J (Gutt, Julian)

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats