Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2014 Contribution of Ecosystem Services to Air Quality and Climate Change Mitigation Policies: The Case of Urban Forests in Barcelona, Spain[disponible en anglès]

2014 A Quantitative Review of Urban Ecosystem Service Assessments: Concepts, Models, and Implementation[disponible en anglès]

2014 Going beyond the nuclear controversy[disponible en anglès]

2014 Let’s play transformations! Performative methods for sustainability[disponible en anglès]

Survey of deep-dwelling red coral (Corallium rubrum) populations at Cap de Creus (NW Mediterranean)

2008, MARINE BIOLOGY - número/volum 154 - Pàgines 533-545 - DOI null

Autors de l'ICTA:
Sergio Rossi

Tots els autors:
Rossi S (Rossi, Sergio), Tsounis G (Tsounis, Georgios), Orejas C (Orejas, Covadonga), Padron T (Padron, Tirma), Gili JM (Gili, Josep-Maria), Bramanti L (Bramanti, Lorenzo), Teixido N (Teixido, Nuria), Gutt J (Gutt, Julian)

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats