Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 Land abandonment, landscape, and biodiversity: questioning the restorative character of the forest transition in the Mediterranean[disponible en anglès]

2015 From Paper to Forest: Local Motives for Participation in Different Conservation Initiatives. Case Studies in Southeastern Mexico[disponible en anglès]

2015 Neighbourhood vitality and physical activity among the elderly: The role of walkable environments on active ageing in Barcelona, Spain[disponible en anglès]

2015 The commodification of nature and socio-environmental resistance in Ecuador: an inventory of accumulation by dispossession cases, 1980-2013[disponible en anglès]

El sector primari: un component clau del territori.

2006, Rural, la revista del medi rural, el mar i l’alimentació. - número/volum 16 - Pàgines 2-2

Autors de l'ICTA:
Martí Boada Juncà

Tots els autors:
BOADA, M. i OTERO, I.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats