Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2014 Combined MFA and LCA approach to evaluate the metabolism of service polygons: A case study on a university campus[disponible en anglès]

2014 Environmental management of granite slab production from an industrial ecology standpoint[disponible en anglès]

2014 Relationship Between Oceanic Biological Productivity and Nutrient Input[disponible en anglès]

2014 Alternative food provision conflicts in cities: Contesting food privilege, injustice, and whiteness in Jamaica Plain, Boston[disponible en anglès]

El sector primari: un component clau del territori.

2006, Rural, la revista del medi rural, el mar i l’alimentació. - número/volum 16 - Pàgines 2-2

Autors de l'ICTA:
Martí Boada Juncà

Tots els autors:
BOADA, M. i OTERO, I.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats