Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2014 Eco-innovative Practices for Sustainable Consumption and Production: What are the Possible Benefits for Companies?[disponible en anglès]

2014 Activism mobilising science[disponible en anglès]

2014 Bioenergy and climate change mitigation: an assessment[disponible en anglès]

2014 Plugrisost: a model for design, economic cost and environmental analysis of rainwater harvesting in urban systems[disponible en anglès]

El sector primari: un component clau del territori.

2006, Rural, la revista del medi rural, el mar i l’alimentació. - número/volum 16 - Pàgines 2-2

Autors de l'ICTA:
Martí Boada Juncà

Tots els autors:
BOADA, M. i OTERO, I.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats