Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 Payments for ecosystem services in the tropics: a closer look at effectiveness and equity[disponible en anglès]

2015 Development of urban solar infrastructure to support low-carbon mobility[disponible en anglès]

2015 Land based climate change mitigation, land grabbing and conflict: understanding intersections and linkages, exploring actions for change[disponible en anglès]

2015 Nutritional condition of two coastal rocky fishes and the potential role of a marine protected area[disponible en anglès]

El sector primari: un component clau del territori.

2006, Rural, la revista del medi rural, el mar i l’alimentació. - número/volum 16 - Pàgines 2-2

Autors de l'ICTA:
Martí Boada Juncà

Tots els autors:
BOADA, M. i OTERO, I.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats