Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 Widespread salinification of the north Pacific ocean during the last glacial termination[disponible en anglès]

2015 Participation dynamics and institutional change in the Scolel Té carbon forestry project, Chiapas, Mexico[disponible en anglès]

2015 An environmental and economic life cycle assessment of rooftop greenhouse (RTG) implementation in Barcelona, Spain. Assessing new forms of urban agriculture from the greenhouse structure to the final product level[disponible en anglès]

2015 Integrating Horticulture into Cities: A Guide for Assessing the Implementation Potential of Rooftop Greenhouses (RTGs) in Industrial and Logistics Parks[disponible en anglès]

El sector primari: un component clau del territori.

2006, Rural, la revista del medi rural, el mar i l’alimentació. - número/volum 16 - Pàgines 2-2

Autors de l'ICTA:
Martí Boada Juncà

Tots els autors:
BOADA, M. i OTERO, I.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats