Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 Widespread salinification of the north Pacific ocean during the last glacial termination[disponible en anglès]

2015 Participation dynamics and institutional change in the Scolel Té carbon forestry project, Chiapas, Mexico[disponible en anglès]

2015 An environmental and economic life cycle assessment of rooftop greenhouse (RTG) implementation in Barcelona, Spain. Assessing new forms of urban agriculture from the greenhouse structure to the final product level[disponible en anglès]

2015 Integrating Horticulture into Cities: A Guide for Assessing the Implementation Potential of Rooftop Greenhouses (RTGs) in Industrial and Logistics Parks[disponible en anglès]

Plantes malèfiques i fantàstiques.

2008, SPIRAL - número/volum 18 - Pàgines 22-23

Autors de l'ICTA:
Martí Boada Juncà, Roser Maneja Zaragoza, Sònia Sánchez Mateo

Tots els autors:
SÀNCHEZ, S.; MANEJA, R.; BOADA, M.

Abstract
Pròpiament els adjectius “malèfic” i “fantàstic” no són atribuïbles a les plantes, sinó que han estat les propietats, els usos, les creences populars i la simbologia que els humans han associat tradicionalment a determinades espècies vegetals el motiu pel qual s’ha originat aquesta dicotomia.

D’una banda, es coneixen com a plantes malèfiques aquelles que posseeixen propietats tòxiques perjudicials pels éssers humans. La majoria de les propietats són conegudes des d’antany i transmeses de forma oral, així com els remeis per combatre’n els efectes ja que, generalment, no es coneixen antídots i la primera actuació en cas d’ingesta és induir el vòmit seguit d’un rentat gàstric.

De l’altra, les plantes fantàstiques són aquelles popularment considerades remeieres o amb virtuts apreciades. Tanmateix, moltes plantes tòxiques han estat emprades des del punt de vista medicinal, ja que la principal diferència entre els efectes tòxics i medicinals es troba en la dosi administrada.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats