Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 Links between media communication and local perceptions of climate change in an indigenous society[disponible en anglès]

2015 The influence of sediment sources on radium-derived estimates of Submarine Groundwater Discharge[disponible en anglès]

2015 Submarine groundwater discharge as a major source of nutrients to the Mediterranean Sea[disponible en anglès]

2015 Rapid ecosystem change challenges the adaptive capacity of Local Environmental Knowledge[disponible en anglès]

Història ambiental: marc teòric i aplicació a Matadepera (segles XVIII-XX)

2005, TERME - número/volum 20 - Pàgines 61-81 - DOI null

Autors de l'ICTA:
Iago Otero Armengol

Tots els autors:
OTERO, I.

Article

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats