Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2014 Walking short distances. The socioeconomic drivers for the use of proximity in everyday mobility in Barcelona[disponible en anglès]

2014 Carbonate counter pump stimulated by natural iron fertilization in the Polar Frontal Zone[disponible en anglès]

2014 Is coccolithophore distribution in the Mediterranean Sea related to seawater carbonate chemistry?[disponible en anglès]

2014 Decline in coccolithophore diversity and impact on coccolith morphogenesis along a natural CO2 gradient.[disponible en anglès]

Història ambiental: marc teòric i aplicació a Matadepera (segles XVIII-XX)

2005, TERME - número/volum 20 - Pàgines 61-81 - DOI null

Autors de l'ICTA:
Iago Otero Armengol

Tots els autors:
OTERO, I.

Article

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats