Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2014 Changing the intellectual climate[disponible en anglès]

2014 Local participation in biodiversity conservation initiatives: A comparative analysis of different models in South East Mexico[disponible en anglès]

2014 Cognisance, participation and protected areas in the Yucatan Peninsula[disponible en anglès]

2014 Eco-innovative Practices for Sustainable Consumption and Production: What are the Possible Benefits for Companies?[disponible en anglès]

Història ambiental: marc teòric i aplicació a Matadepera (segles XVIII-XX)

2005, TERME - número/volum 20 - Pàgines 61-81 - DOI null

Autors de l'ICTA:
Iago Otero Armengol

Tots els autors:
OTERO, I.

Article

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats