Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 Shifts in indigenous culture relate to forest tree diversity: A case study from the Tsimane’, Bolivian Amazon[disponible en anglès]

2015 Mismatches between ecosystem services supply and demand in urban areas: A quantitative assessment in five European cities[disponible en anglès]

2015 Production and trade analysis in the Iberian cork sector: Economic characterization of a forest industry[disponible en anglès]

2015 Upgraded biogas from municipal solid waste for natural gas substitution and CO2 reduction – A case study of Austria, Italy, and Spain[disponible en anglès]

Història ambiental: marc teòric i aplicació a Matadepera (segles XVIII-XX)

2005, TERME - número/volum 20 - Pàgines 61-81 - DOI null

Autors de l'ICTA:
Iago Otero Armengol

Tots els autors:
OTERO, I.

Article

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats