Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 Triggering Community Conservation Through the Trade of Carbon Offsets: The Case of the Ejido Felipe Carrillo Puerto, Mexico[disponible en anglès]

2015 Boron isotope evidence for oceanic carbon dioxide leakage during the last deglaciation[disponible en anglès]

2015 Valuing nature, paying for ecosystem services and realizing social justice: A response to Matulis (2014)[disponible en anglès]

2015 Impact of seagrass loss and subsequent revegetation on carbon sequestration and stocks[disponible en anglès]

Història ambiental: marc teòric i aplicació a Matadepera (segles XVIII-XX)

2005, TERME - número/volum 20 - Pàgines 61-81 - DOI null

Autors de l'ICTA:
Iago Otero Armengol

Tots els autors:
OTERO, I.

Article

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats