Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 Payments for ecosystem services in the tropics: a closer look at effectiveness and equity[disponible en anglès]

2015 Development of urban solar infrastructure to support low-carbon mobility[disponible en anglès]

2015 Land based climate change mitigation, land grabbing and conflict: understanding intersections and linkages, exploring actions for change[disponible en anglès]

2015 Nutritional condition of two coastal rocky fishes and the potential role of a marine protected area[disponible en anglès]

Història ambiental: marc teòric i aplicació a Matadepera (segles XVIII-XX)

2005, TERME - número/volum 20 - Pàgines 61-81 - DOI null

Autors de l'ICTA:
Iago Otero Armengol

Tots els autors:
OTERO, I.

Article

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats