Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2014 Let’s play transformations! Performative methods for sustainability[disponible en anglès]

2014 The oil palm boom: socio-economic implications for Q’eqchi’ households in the Polochic valley, Guatemala[disponible en anglès]

2014 Integrating energy and land-use planning: socio-metabolic profiles along the rural–urban continuum in Catalonia (Spain)[disponible en anglès]

2014 Social metabolism and environmental conflicts in India[disponible en anglès]

Història ambiental: marc teòric i aplicació a Matadepera (segles XVIII-XX)

2005, TERME - número/volum 20 - Pàgines 61-81 - DOI null

Autors de l'ICTA:
Iago Otero Armengol

Tots els autors:
OTERO, I.

Article

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats