Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 What explains public support for climate policies? A review of empirical and experimental studies[disponible en anglès]

2015 Socially sustainable degrowth as a social–ecological transformation: repoliticizing sustainability[disponible en anglès]

2015 Bolivia set to violate its protected areas[disponible en anglès]

2015 What if solar energy becomes really cheap? A thought experiment on environmental problem shifting[disponible en anglès]

Análisis crítico de los pagos Pagos por Servicios Ambientales: de la gestación en la teoría económica a la implementación

2011, REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS AGROSOCIALES Y PESQUEROS - número/volum 228 - ISSN: 1575-1198 - Pàgines 11-47

Autors de l'ICTA:
Erik N. Gómez-Baggethun

Tots els autors:
Gómez-Baggethun, E.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats