Cercador de notícies

Altres noticies

15/11/2014 Oferta de feina: Estadístic/Gestor de dades

Oferta de feina: Estadístic/Gestor de dades

CONTRACTE A TEMPS PARCIAL
Durada: gener 2015 - desembre 2016

Laboratori d'Anàlisi de Sistemes Socio-Ecològics en la Globalització (LASEG)
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, UAB, Bellaterra

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats