Cercador de notícies

Altres noticies

05/07/2015 La Fundació Catalunya - La Pedrera convoca una beca per cursar el Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social durant el proper curs 2015-2016

03/07/2015 Andrea Cardoso, ICTA-UAB, gets the prize for The Best Student Paper at the meeting of the ESEE, Leeds, July 2015 [disponible en anglès]

03/07/2015 Edifici ICTA-ICP, guanyador premi d'Opinió d'Arquitectura FAD Barcelona 2015

01/07/2015 Summer School in July 2015 on Degrowth and Environmental Justice [disponible en anglès]

La Fundació Catalunya - La Pedrera convoca una beca per cursar el Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social durant el proper curs 2015-2016

La Fundació Catalunya - La Pedrera convoca una beca per cursar el Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social durant el proper curs 2015-2016. La dotació de la beca és de 5.000 euros. Els requisits per a poder sol·licitar la beca són: 1. Tenir la nacionalitat espanyola; 2. Acreditar un excel·lent expedient acadèmic; 3. Haver estat admès al màster pel curs 2015-2016 i matricular-se a temps complet.

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol beca o ajut econòmic d'un altre organisme privat o entitat financera, llevat que la Fundació Catalunya-La Pedrera ho autoritzi expressament.

La sol·licitud de la beca s'ha de fer enviant per correu electrònic a coord.masters.ambientals@uab.cat el formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat abans del dia 5 de juliol de 2015.

Referència : http://www.uab.cat/web/beques-de-la-fundacio-catalunya-la-pedrera-per-realitzar-1282904340939.html?

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats