Informació

Informació general
Preinscripció, matrícula i beques i ajuts

Informació específica
Objectius, sortides professionals, requisits d'admissió

Pla d'estudis
Horaris i aules:

  Especialitats:


Horaris 2015-2016:

  Especialitats:
 • Ecologia Industrial i Urbana
 • Ciència i Gestió del Canvi Global
 • Economia Ecològica

  L'especialitat Tecnologia Ambiental no s'oferirà durant el curs acadèmic 2015-2016

El Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social és una iniciativa interdisciplinària i interdepartamental UAB amb un enfocament internacional. El màster compta amb un programa d'estudis flexible, que ofereix no només estudis de nivell avançat per a llicenciats en Ciències Ambientals, sinó també el valor afegit per a molts altres graduats que vulguin desenvolupar un perfil ambiental en el seu CV. Els diferents enfocaments especialitzats en el mestratge són:

 • Economia ecològica
 • Ciència i gestió del canvi global
 • Tecnologia ambiental
 • Ecologia industrial i urbana

Màster Oficial UAB. Crèdits: 60 ECTS. 30 ECTS són comuns i la resta son específics de cada especialitat.

Aquest màster s’imparteix des del curs 1997/98.

A més, gaudeix d’una beca que concedeix La Fundació Catalunya-La Pedrera d’uns 5000 € que s’atorga al millor CV de les persones matriculades i que la sol·liciten abans de començar cada curs.

Aquest màster té una orientació mixta. D'una banda, té un component d'estudis avançats per als actuals llicenciats i futurs graduats en Ciències Ambientals. De l'altra, dóna resposta a altres graduats i titulats superiors que cerquen incorporar un perfil ambiental en els seus currículums, des de vessants com l'Economia Ecològica i la Gestió Ambiental, l'Anàlisi del Medi Natural, la Tecnologia Ambiental, l'Ecologia Industrial o el Canvi Global, àmbits entesos com a especialitats dins el màster.

INFORMACIÓ CURS 2015/16

Les classes comencen el dilluns 28 de setembre de 2015.

Calendari general

El període de preinscripció per al curs acadèmic 2015-16 comença el 16 de gener i finalitza l'11 d'octubre de 2015. En alguns màsters, el període pot ser diferent. Consulteu l'apartat de Calendari d'admissió del centre docent.

Calendari d'admissió del centre docent

Preinscripcions des del 16 de gener al 27 de febrer de 2015
Resolució: 11 de març de 2015
Publicació i notificació: 13 de març de 2015

Preinscripcions des del 2 de març al 8 de maig de 2015
Resolució: 20 de maig de 2015
Publicació i notificació: 22 de maig de 2015

Preinscripcions des del 11 de maig al 30 de juny de 2015
Resolució: 8 de juliol de 2015
Publicació i notificació: 10 de juliol de 2015

Preinscripcions des de l'1 de juliol al 4 de setembre de 2015
Resolució: 16 de setembre de 2015
Publicació i notificació: 18 de setembre de 2015

Preinscripcions des del 7 de setembre al 11 d'octubre de 2015
Resolució: 16 d'octubre de 2015
Publicació i notificació: 16 d'octubre de 2015

Informació per formalitzar la matrícula
(Per als alumnes admesos al màster pel curs 15/16)

•Abans de fer la matrícula, caldrà tenir una reunió amb la Coordinadora del Màster, Dra Carme Miralles-Guasch.
•La coordinadora us atendrà a l’edifici Z(ICTA-ICP), despatx Z/016, els dies:
 • 9 i 10 de setembre de 10 a 13h
 • 15 i 17 de setembre de 15 a 17h
 • 22 i 24 de setembre de 13 a 16h.
•Desprès d’aquesta reunió us podreu matricular a la Gestió Acadèmica de la Fac. de Ciències (Edifici C).

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats