foto

Sergio Rossi

Investigador senior especialitzat en recursos naturals marins i oceanografia biològica, la seva atenció es centra sobre tot en indicadors de l'estat de salut de les poblacions bentòniques costaneres, els processos biològics litorals, els fluxos de matèria i energia en el sistema d'acoblament plancton-bentos, els transplantaments i l'aqüicultura de suspensívors bentònics i l'ordenació i conservació de la fauna silvestre marina. Té més de 70 publicacions SCI, ha participat en 47 congressos nacionals e internacionals i en 35 projectes científics, aplicats i de seguiment de pertorbacions antropogèniques. És col·laborador en diferents medis de comunicació (Público, El País, Geo, Quercus, etc.) amb més de 130 publicacions. També es escriptor de novelas científiques (MEDUSA, 2007 y Cementerio de Icebergs, 2010, Plaza & Janés), llibres d'assaig crític (El Planeta Azul, un universo en extinción; 2011, Debate; UN VIAJE A LA ANTÁRTIDA
Un científico en el continente olvidado; 2013, Tusquets) i novelas per a nens (El equipo Krakatek: Los vagabundos del hielo (Febrero 2011), El pez de Oro (Mayo 2011), Ediciones B).

Publicacions

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats