foto

Maria Rosa Rovira Val

Dra. M.Rosa Rovira, Doctora en CC. Ecònmiques i Empresarials-Universitat de Barcelona (UB). Professora de la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials i de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Coordinadora del curs Instruments de Gestió Mediambiental- Màster d'Estudis Ambientals i del curs Transversal concepts and techniques II - Joint European Master Programme in Environmental Studies (JEMES). Membre de l'equip de Direcció de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA del 2003-07). A partir del 2007 Comissionada del rector per a Política Ambiental de la UAB. El seu treball de recerca és en el camp de la comptabilitat empresarial per al desenvolupament sostenible (Business Accounting for Sustanable Development). Àrees específiques són: Corporate Social Responsibility, Sustainability Reporting (GRI), Environmental Management Accounting, China's Business Management for Sustainable Development. Responsable projecte: Building Capacities for Corporate Management: a Estudy of Experiences in the Yunnan and Jiangsu provinces of the People's Republic of China, European Union, Asia ProEco Programme. http://icta.uab.es/EcomanChina/E_Description.htm. Responsable projecte: Sostenibilitat per al Grup LSB. Dissenyat per a integrar els temes de responsabilitat social corporativa RSC en un grup multinacional químic a través del procés d'elaboració de la memòria de Sostenibilitat (GRI G3).

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats