foto

Joan Rieradevall i Pons

Doctor Ciències Químicas (Enginyeria Química), 1992 UAB. Màster Gestió Gerencial, 1990 EADA. Diplomat en Enginyeria Ambiental. Ministeri d'Indústria i Energia i Ministeri d'Universitat i Investigació. 1981. Professor Titular del Departament Enginyeria Química i investigador del Grup de Recerca de Qualitat SosteniPra de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Recerques en els camps de les Ciències Ambientals: Anàlisis del cicle de vida de productes i serveis, Ecodisseny, prevenció i reciclatge de residus, aprofitament energètic de la biomassa i ecologia de serveis. Més de 140 articles en publicacions científiques i tècniques i 20 llibres en l'àrea de medi ambient. Premis: 2004 de projectes sostenibles de la Ciudat de Barcelona (2004), Disseny per al Reciclatge 2000 del Departament de Medi Ambient de Generalitat de Catalunya. (2001), Ciudat de Barcelona 1990 de Tecnologia Aplicada al Medi Ambient.. Ajuntament de Barcelona, (1991) . Membre de la Xarxa Espanyola d'ACV i coordinador de la Xarxa Catalana d'ACV

Publicacions

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats