foto

Marta Conde Puigmal

Personal investigador en formació

Institute of Environmental Sciences and Technology (IEST)
Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus UAB - 08193 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
T: 935818102
Enginyera Agrícola, màsters en Ciències Ambientals (Birkbeck College, Londres) i Economia Ecològica (UAB). Està cursant el seu doctorat en Ciències Ambientals en la UAB. La seva investigació se centra en la mineria d'urani i l'expansió que aquesta i l'energia nuclear estan vivint. Usant l'ecologia política i la política econòmica com a base teòrica, analitza la relació entre la percepció social de risc i els ràpids canvis mediambientals i socioeconòmics que estan ocorrent en el seu primer cas d'estudi a Namíbia. Està col•laborant amb el projecte del MCINN sobre Metabolisme Social i Conflictes Ambientals i amb el projecte europeu EJOLT.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats