foto

François Diaz Maurin

Investigador post-doctoral

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Facultat de Ciències, C5b senars, 1a planta
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona
T: + 34 93 586 85 48
François Díaz Maurin és un enginyer amb experiència en projectes a gran escala en les indústries nuclears francesa i nord-americà. Al 2010 es va unir al grup de recerca Integrated Assessment l'ICTA-UAB i treballa amb Dr Mario Giampietro sobre les qüestions de subministrament d'energia.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats