foto

Julia Martínez Blanco

ESTUDIS:
Estudiant del Doctorat en Ciencia i Tecnologia Ambiental per la UAB (2008/fins ara).
Màster Oficial en Estudis Ambientals, especialitat en Ecologia Industrial per la UAB (2007/2008).
Llicenciada en Ciències Ambientals per la UAB (2004/2007).
Primer Cicle de la Llicenciatura de Física per la Universitat de Barcelona (2001/2003).

PROJECTES:
- Anàlisis del cicle de vida de l'aplicació de compost, de fracció orgànica de residus municipals, en la fertilització de cultius hortí¬coles a la comarca del Maresme. IRTA ICTA - ESAB. Directors: Dra. Assumpció Anton, Dr. Pere Muñoz, i Dr. Joan Rieradevall.
- Avaluació de les emissions gasoses d'un compostador casolà i els seus impactes ambientals. Grup de Recerca de Compostatge de Residus Sòlids Orgànics (GICOM) ICTA. En curs.
- Funcionament d'un biofiltre industrial a una planta de compostatge en l'eliminació del amoní¬ac i dels compostos orgànics volàtils després de la seva restitució. GICOM - ICTA. 2007-2008
- Recuperació dels residus orgànics de la indústria del vi. Anàlisis tècnic, económic i ambiental. GICOM - ICTA. 2008
- Disseny i aplicació d'un Protocol d'instal•lació d'energia fotovoltaica en edificis aïllats de la xarxa elèctrica al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Universitat Autònoma de Barcelona. 2007.
- Avantprojecte de diagnosi i millora de la recollida de la FORSM al municipi de Viladecavalls. Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (UAB) i Ajuntament de Viladecavalls. 2005.

Publicacions

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats