foto

Xavier Gabarrell Durany

Llicenciat en Ciències Químiques (Quí­mica Industrial) per la UAB i doctor al Programa de Biotecnologia (1995).
Professor Titular d'Enginyeria Química i ex-director (2003-2006) de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB.
S'ha especialitzat en la docència i la recerca en l'àmbit de l'Enginyeria Ambiental dins les titulacions de Ciències Ambientals i Enginyeria Quí­mica, així­ com en els programes de Master i Doctorat de Qualitat de Bioctecnologia, Ciències Ambientals i Estudis Ambientals. Professor Visitant a la Universidade Federal de Sao Carlos, Engenharia Civil (DECiv), Programa de Pós-Graduaçao em Engenharia Urbana (abril-setembre 2007).
Coordinador a la UAB del Joint European Master programme in Environmental Studies (JEMES)(Octubre 07-).
És l'investigador responsable del grup de recerca Sostenibilitat i Prevenció Ambiental (SosteniPrA, SGR).
La seva recerca en el Departament d'Enginyeria Química i l'ICTA durant els darrers 15 anys s'ha centrat en la Biotecnologia ambiental (tractament de residus mitjançant fongs,...), així­ com l'ecologia industrial, fluxos materials, indicadors de sostenibilitat urbana, sostenibilitat de cultius energétics, la prevenció ambiental, la gestió de residus i l'avaluació ambiental a l'empresa.

Publicacions

projectes d'investigació

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats