Contactes

Informació general

+34 93 586 8777

emailicta@uab.cat

Gestió de projectes

emailVerònica Colombo
+34 93 586 8630

emailSílvia Martínez
+34 93 586 8631

Afers econòmics

+34 93 586 8625/+34 93 586 8777

emailRafa Arroyo
emailSara Cobo
emailContxi Saumell

Afers acadèmics

+34 93 586 8632

emailMàster en Estudis Interdisciplinars en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

emailJoint European Master in Environmental Studies: Cities and Sustainability

emailDoctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals
Estem verificant el bon funcionament del web. En cas que no visualitzeu algun dels continguts

de la pàgina, si us plau, fer-nos arribar una nota a l'adreça web.icta@uab.cat. Molt agraïts.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats