Lìnies de recerca

Biodiversitat. Riscos biològics. Agroecologia. Etnoecologia.

Altres groups

- Laboratori d'Etnoecologia

- Microbiologia ambiental

Conservació, Biodiversitat i Canvi Global (Nycticorax)

Department / Institut: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals

Objectius
Línies de recerca:

1. Canvi Global i Biodiversitat

– Anàlisi del canvi global en àrees ecotòniques forestals. Paisatges sentinella: Parc Natural del Montseny
– Gestió forestal sostenible i canvi climàtic

2. Espais Naturals Protegits

– Avaluació de les Reserves de la Biosfera a Catalunya
– Centre UNESCO per a les Reserves de Biosfera Mediterrànies
– Treball d’aproximació al coneixement de les Reserves de Biosfera d’Amèrica Llatina (Mèxic, Brasil, Equador, Perú)
– Projecte Geopark (Marroc)

3. Salut i Medi

– Biodiversitat, espais verds i salut
– Boscos terapèutics
– Biodiversitat Urbana a la Regió Mediterrànea com a indicador de sostenibilitat urbana

4. Seguiment d’Indicadors Socioecològics en Conques Fluvials Mediterrànies

– Observatori de la Tordera

5. Educació i Comunicació Ambiental

– Programa d’Educació i Comunicació Ambiental de la Conca de la Tordera
– Museu Europeu del Bosc (MEdB)
– Bosc i Societat
– Metodologies per comprendre el paisatge des d’una perspectiva socioecològica

6. Bioeconomia

– Bioeconomia a la Mediterrània

7. Avaluació de Serveis Ambientals

Dades de contacte
Consulteu el web del grup de recerca Nycticorax:
http://www.nycticorax.cat

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats