Desenvolupament de models i tècniques per la gestió del musclo zebrat.

Inici projecte: 01/10/2007 - Fi projecte: 31/03/2010

Codi :122550

Abstract:L’objectiu general del projecto és desenvolupar un model de gestió de recolzament a les mesures de prevenció i control del musclo zebrat. Aquest model busca contribuir a la presa de decisions per part de l’administració autonòmica i dels col•lectius interessats en el combat a aquesta espècie invasora. Pel desenvolupament del modelo s’utilitzen casos d’estudi concrets de sistemes d’embassaments molt rellevants per la gestió de l’aigua, que poden ser exemples extrapolables a altres masses d’aigua de l’Estat.: Mequinensa-Ribarroja i el tramo inferior de l’Ebre (conca de l’Ebre) i Sau-Susqueda (conces internes de Catalunya, Ter).
Al projectes, coordinat des de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, participen a més de la UAB, la Universitat de Barcelona, el Grup de Natura Freixe i la Fundació Nova Cultura de l’Agua.
Els objectius específics del grup de la UAB són:
- L’avaluació socioeconòmica dels impactes causats pel musclo zebrat a l’embassament de Riba-roja, Flix y tramo baix de l’Ebre, així com l‘impacte potencial als embassaments de Sau i Susqueda.
- El disseny, en conjunt amb l’Agència Catalana de l’Aigua, d’un pla pilot de gestió preventiva del musclo zebrat als embassaments de Sau i Susqueda.

Entitat financiera: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Investigador/s responsable/s: Joan Martínez Alier

Personal relacionat: Kristofer Dittmer, Beatriz Rodríguez-Labajos

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats